ESAE Spring 2019 Catalog

10 ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE Over 50 ESL classes are offered at many different sites in the East Side Adult Education Program. Classes offer instruction from beginning levels to ad- vanced. El programa ofrece más de 50 clases en inglés. Los niveles son alfabetismo, principiante, intermedio y avanzado. Los nuevos estudiantes pueden inscri- birse en cualquier momento durante el año escolar. Los estudiantes intere- sados pueden llamar o visitar el Centro de Adultos Overfelt o el Centro de Adultos de la Independencia. Lớp học Anh văn miên cho mọi trình độ. Chương trình có khoảng hơn 50 lớp đang được giảng dạy. Lớp học gồm các trình độ: Vỡ lòng cấp 1, Vỡ lòng cấp 2, Trung bình thấp, Trung bình cao, và trình độ cao cấp.Quị vị sẽ được thâu nhận quanh năm. Học viện mới có thể gọi hoặc đến các địa điểm mà học viện muốn tham dự lớp học để biết thêm chi tiết và đăng ký thi xếp lớp. Danh sách các số điện thoại đuợc liệt kê kế bên bản đồ. Sau khi thì xếp lớp, học viện có thể bắt đầu nhập học ngay nếu lớp học có chỗ trống. TO REGISTER: CALL ONE OF THE LOCATIONS BELOW TO MAKE AN APPOINTMENT FOR A PLACEMENT TEST: Andrew Hill High School (AH) • (408) 347-4390 Independence Adult Center (IAC) • (408) 928-9300 Overfelt Adult Center (OAC) • (408) 254-8100 New this Spring! ESL Advanced Wrtiting - Class begins January 22, 2019 This ESL course is designed for Intermediate - Advanced English Learners whose goal is to develop their writing skills. This ESL course is designed for Intermediate - Advanced English Learners whose goal is to develop their writing skills. Khóa học ESL này được thiết kế cho những người học tiếng Anh trung cấp - nâng cao có mục tiêu là phát triển kỹ năng viết của họ.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk2Mjk=