ESAE Spring 2019 Catalog

4 ADULT BASIC EDUCATION PROGRAM The Adult Basic Education (ABE) Program offers classes in the following ar- eas: Basic Reading, Basic Writing, Basic Language Arts and/or Basic Arithmetic. For those with skills below the eighth grade, these courses can lead to job advancement, a new job, respect from family and friends, and an in- crease in your own sense of self-worth. Teachers will assess your skills and provide an individualized course of study. Open enrollment! El programa de Alfabetización de inglés para Adultos ofrece clases en las sigui- entes áreas: lectura básica, escritura básica, artes básicas de lenguaje y aritmética. Para personas con habilidades debajo del octavo grado, este curso podría con- ducirles a avanzar en su trabajo, conseguir un nuevo trabajo, ganarse el respe- to de sus familiares y amigos y a aumentar su sentido de valor propio. Nuestros maestros determinan sus habilidades y le proveerán con curso de estudio indivi dualizado. Puede empezar a tomar clases en cualquier momento. Chương trình dành cho người lớn biết chữ cung cấp các lớp học trong các lĩnh vực sau : Reading Basic , Viết Basic, Basic Ngôn ngữ nghệ thuật và / hoặc cơ bản số học . Đối với nhữngngười cókỹnăngdưới lớp tám , khóahọcnày có thểdẫnđến sự tiếnbộvề công việc của bạnhoặc đếnmột công việcmới , được sự tôn trọng từ gia đình và bạnbè , và làmtăngcảmgiácriêngcủabạnvềgiátrịbảnthân.Giáoviêncủachúngtôi sẽđánhgiá kỹnăngcủabạnvàcungcấpmộtkhóahọccánhâncủanghiêncứu.Bắtđầubấtcứlúcnào.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk2Mjk=