East Side Adult Education | Spring 2023 | Schedule of Classes

12 East Side Adult Education - Spring 2023 ESL/Citizenship East Side Adult Education offers free Citizenship classes. These classes are for applicants who wish to become a citizen, prepare for the interview, and pass the citizenship test. ESL CITIZENSHIP STUDENTS WILL: • Learn how to complete application forms • Read, write, and learn more about U.S. History • Practice answering the citizenship test questions as well as the interview questions • Use online resources to study citizenship • Practice listening, speaking, reading and writing in English. East Side Adult Education ofrece clases gratuitas de ciudadanía. Estas clases son para personas que desean convertirse en ciuladano y quieren preparse para tener éxito en su entrevista y aprobar el examen de ciudadanía. LOS ESTUDIANTES DE CIUDADANÍA: • Aprenderán cómo completar los formularios de solicitud. • Aprenderán sobre la historia de los Estados Unidos. • Practicarán las preguntas de la prueba y entrevista de ciudadanía. • Usarán recursos en línea para estudiar. • Practicarán a escuchar, hablar, leer y escribir en inglés. Chương Trình Giáo Dục East Side Dành Cho Người Lớn có lớp Luyện Thi Quốc Tịch miễn phí. Các lớp này dành riêng cho những học viên cần nộp đơn xin vào quốc tịch hoặc chuẩn bị phỏng vấn và thi. HỌC VIÊN LỚP LUYỆN THI QUỐC TỊCH (ESL) SẼ: • Được hướng dẫn cách phỏng vấn thành công khi thi quốc tịch và trả lời 100 câu hỏi của USCIS • Ôn luyện các bài kiểm tra mẫu về thi quốc tịch • Thực tập hỏi và trả lời các câu hỏi • Được hướng dẫn cách điền đơn • Tập đọc, viết, và đàm thoại Anh Ngữ về Lịch Sử Hoa Kỳ • Dùng những tài liệu có sẵn ở trên mạng để luyện thi quốc tịch ESL/CITIZENSHIP

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk2Mjk=