East Side Adult Education | Spring 2023 | Schedule of Classes

http://adulteducation.esuhsd.org/ 13 Community Based English Tutoring COMMUNITY BASED ENGLISH TUTORING COMMUNITY BASED ENGLISH TUTORING Helping parents to help their children succeed in school • Do you want to learn English and help your child in school? • These classes are designed especially for that reason. • Free childcare for children 2-11 years old. Children must be toilet trained to enter the program. TUTORÍA DE INGLÉS PARA LA COMUNIDAD Ayudando a los padres a ayudar a sus hijos a tener éxito en la escuela • ¿Quieres aprender inglés y ayudar a tu hijo en la escuela? • Estas clases están diseñadas especialmente por esta razón. • Servicio de guardería gratuito para niños de 2 a 11 años. Los niños deben estar entrenados para ir al baño antes ingresar al programa. CỘNG ĐỒNG TIẾNG ANH: Giúp đỡ cha mẹ để giúp con cái họ thành công ở trường • Bạn có muốn học tiếng Anh và giúp con bạn đi học không? • Các lớp học được thiết kế đặc biệt cho lý do đó. • Chăm sóc trẻ miễn phí cho trẻ 2-11 tuổi. Trẻ em phải được đào tạo vệ sinh để vào chương trình. CLASS AND SCHEDULE Location Day Time Roberto Cruz-Alum Rock Branch Library 3090 Alum Rock, San Jose, CA 95127 MTWTh 9:00am - 12:10pm Captain Jason Dahl Elementary 3200 Water Street, San Jose, CA 95111 MTWTh 9:00am - 12:10pm Daniel Lairon College Prep Academy 3975 Mira Loma Way, San Jose, CA 95111 MTWTh 9:00am - 12:10pm Grail Family Services (GFS) 2003 E. San Antonio Street, San Jose CA 95111 MTWTh 8:30am - 11:40am

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk2Mjk=