East Side Adult Education | Spring 2023 | Schedule of Classes

http://adulteducation.esuhsd.org/ 9 English as a Second Language ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE East Side Adult Education offers more than 60 English as a Second Language classes accommodating the different language proficiency levels of individual students. Classes are offered in the mornings, afternoons and evenings. For all ESL classes students can register at any time during the school year by visiting the school of their preference. Students are placed in classes according to their placement test results and space availability. INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA En la escuela de adultos del distrito escolar de East Side se ofrece más de 60 clases de Inglés como segundo idioma que se adaptan a los diferentes niveles de los estudiantes. Las clases se ofrecén por la mañana, tarde y noche. Los estudiantes interesados pueden inscribirse en cualquier momento durante el año escolar visitando la escuela de su preferencia. Los estudiantes empezarán a asistir a la escuela después de haber tomado una prueba de evaluación, y asistir a la orientación para estudiantes nuevos dependiendo del espacio en la clase apropiada. ANH NGỮ LÀ NGÔN NGỮ THỨ HAI (ESL) Chương Trình Giáo Dục East Side Dành Cho Người Lớn có trên 60 lớp học Anh Ngữ đáp ứng nhiều trình độ của học viên vào các buổi sáng, trưa, và tối. Để đăng ký các lớp học Anh Ngữ, quý vị có thể đến trung tâm mà quý vị muốn học để ghi danh bất cứ lúc nào trong niên học. Học viên sẽ được thông báo vào lớp sau khi được kiểm tra xếp lớp và tham gia buổi “Hướng Dẫn Học Viên Mới” dựa theo danh sách chờ đợi cho mỗi trình độ. ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk2Mjk=